Referat af bestyrelsesmøde den 17. august 2016

Mødereferat fra bestyrelsesmøde den 17. august 2016

Deltager: Frederik Cordes (nr.9, 4.th.), Mathias Haich Bek (nr.9, 1.tv.), Ida Boe Rasmussen (nr.7, 2.th.) og Nicolas Oldrup (nr.9, 4.tv.).

Fraværende: Lea (nr.7, 2.tv.).

Afholdt hos Mathias Haich Bek kl. 18:00.

Dagsorden:

 1. Opfølgning på skader på ejendommen
  • Ejerforeningen har brugt ca. kr. 38.000 på vedligeholdelse, men der er kun budgetteret med ca. kr. 33.000.
  • Bestyrelsen retter bl.a. i den forbindelse henvendelse til Jens Arentoft ejd. adm. for at få deres vurdering af, hvor meget de vurderer fællesudgifterne bør stige, for at ejerforenignen vil være dækket ind overfor uforudsete udgifter.
  • Jens Arentoft gjorde på seneste generalforsamling i foråret 2015 opmærksom på, at de vurderer, at vi bør sætte mere til side til uforudsete udgifter.
 2. Status på arbejdsgruppe trapperenovering
  • Mathias og Lea påbegynder arbejdet med at indhente nye tilbud på opgangsrenovering. Der vil blive indhentet 3 slags tilbud indeholdende henholdsvis:
  • 1. Istandsættelse og maling,
  • 2. Istandsættelse, maling, og ny gulvbelægning,
  • 3. Istandsættelse, maling, ny gulvbelægning og nye vinduer.
 3. Status på YouSee og tv-pakke
  • I dag er ejerforeningen tilmeldt som én enhed hos YouSee og ejerforeningen har den store tv-pakke. Det går udover beboere, som ikke vil have den store tv-pakke (også den dyreste tv-pakke). Vi undersøger. om ikke det er muligt at lave en ny aftale med YouSee, hvor hver enkelt lejlighed selv kan vælge hvilken tv-pakke de har. Mathias har haft kontakt til YouSee, som ikke i første omgang var særlig samarbejdsvillige. Mathias fortsætter forhandlingen med YouSee og indhenter tilbud fra andre leverandører.
 4. Status på rengøring
  • Ejerforeningen har indgået en ny serviceaftale med firmaet Gårdmand Bjørn.
 5. Brandalarmer i opgang nr.7
  • I forlængelse af seneste bestyrelsesmøde har Nicolas tjekket samtlige brandalarmer på bagtrappen i nr. 7 og nr. 9. Her konstaterede han, at der manglede brandalarmer ved nr. 9 i stuen, nr. 7 i stuen og ved nr. 7 på 2. sal. Der er nu indkøbt nye brandalarmer og opsat de pågældende steder.
 6. Arbejdsdag
  • Arbejdsdagen afholdes søndag den 2. oktober 2016.
  • For dem der ikke kan deltage, er det ikke muligt at aftale erstatningsdage.
  • Opgave liste til arbejdsdagen: Træbeskyttelse til plankeværk, træbeskyttelse til legetårn, beskæring af haven, leje af trailer til fjernelse af hårde hvidevarer, hovedrengøring på tørreloft, flytte gyngestativ, træbeskyttelse og maling af sand, borde/bænkesæt
 7. Evt.
  • Ikke noget nyt.

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. juni 2016

Mødereferat fra bestyrelsesmøde den 14.juni 2016

Deltager: Frederik Cordes (nr.9, 4.th.), Mathias Haichbek (nr.9, 1.tv.), Ida Boe Rasmussen (nr.7, 2.th.) og Nicolas Oldrup (nr.9, 4.tv.).

Fraværende: Lea (nr.7, 2.tv.).

Afholdt hos Nicolas Oldrup kl. 20:00.

Dagsorden:

 1. Opfølgning på skader på ejendommen
  • Brønden under nr.9, stuen th. er udbedret af Lyngholm og regning for dette er ca. kr.42.000. Det er ved nærmere undersøgelse af Ida konstateret at ejerforeningens ejendomsforsikring, Alm. Brand dækker ca. kr.17.000 af den samlede regning.
  • Fugtskaden er udbedret af nabo nr.5.
 2. Status på arbejdsgruppe trapperenovering
  • Mathias er ved at sætte sig ind i de to tilbud, som er indhentet og næste skridt er at hente yderligere tilbud og få optimeret/forbedret de to som allerede er indhentet, da Bestyrelsen synes de er dyre.
 3. Status på TDC og tv-pakke
  •  I dag er ejerforeningen tilmeldt som én enhed hos TDC og ejerforeningen har den store tv-pakke. Det går udover beboere, som ikke vil have den store tv-pakke (også den dyreste tv-pakke). Mathias vil undersøge om ikke det er muligt at lave en ny aftale med TDC, hvor hver enkelt lejlighed selv kan vælge hvilken tv-pakke de har.
 4. Status på rengøring
  • SSG har opgivet at opkræve tillægget på ca. kr. 8.000, som de ellers gjorde gældende, da Bestyrelsen opsagde samarbejdet. Samarbejdet ophører den 1.8.2016.
  • Bestyrelsen skal have fundet et nyt rengøringsfirma inden den 1.7.2016. Til at beskrive ejerforeningens behov tages udgangspunkt i den eksisterende arbejdsbeskrivelse udarbejdet af SSG. Dog skal vi have tilføjet at loftrummet skal støvsuges en gang om året. Det er aftalt at Matias indhenter 3-4 tilbud. Evt. sendes 10 mails til 10 udvalgte rengøringsfirmaer og lave et ”åbent hus” hvor de kan komme og se ejendommen og derefter afgive bud. Nicolas deltager gerne og hjælper hvor der er behov herom.
 5. Brandalarmer i opgang nr.7
  • Nicolas har tjekket brandalarmerne på bagtrappen i nr.9 og de fungerer fint.  Det var ikke dem alle sammen, som hang, hvor de skulle, flere lå i vinduet. Der er ikke nogen i Bestyrelsen som har set eller bemærket, at der er nogle stikkontakter, som slår gnister, når man trykker på dem.
   Det er aftalt at Nicolas tjekker opgang nr.7 på samme måde som nr. 9. og bestiller nye brandalarmer, hvis der er nogle defekte. Endvidere er det aftalt, at hvis der er mange brandalarmer der ikke hænger korrekt, at de sættes op til arbejdsdagen den 27. august.
 6. Evt.      find en erstatningsdag for arbejdsdagen den 1.oktober 2016
  • Det var en enig bestyrelse der flyttede arbejdsdagen fra den 1.oktober til den 27.august.
 7. Evt.
  • I storskraldsrummet er der tre køleskabe, disse kan ikke komme i småt brandbart. Det er ikke meningen af storskraldrummet skal fyldes med andet end småt brandbart. Ida laver et skilt omkring småt brandbart og ingen hårde hvidevarer.
  • Endvidere er der otte bildæk i kælderen – Ida laver et skilt i forsøg på at finde ejermanden. Ellers smides dækkene ud.
  • I kælderen er der mange gamle vinduer, Nicolas kender nogen som muligvis gerne vil afhente dem gratis, dette har bestyrelsen godkendt.
  • Opgaveliste til arbejdsdag:
 • Grus til at fylde i graven
 • Træbeskyttelse til plankeværket
 • Træbeskyttelse til legetårn
 • Småbeskæring af haven
 • Leje af trailer til fjernelse af hårde hvidevarer
 • Hovedrengøring på tørreloft
 • Flytte gyngestativ
 • Træbeskyttelse og maling af sand, borde/bænkesæt
 • Velkomstbrev til nye beboere tilrettes af Nicolas  og sendes rundt til godkendelse i bestyrelsen. Der var følgende rettelser:
 • Skriv beboere i stedet for medlem – så vi også får lejerne med
 • Barnevogne på fortrappen er det eneste der må være (ikke cykler og løbehjul ) og postvæsnet skal kunne komme til postkasserne.
 • Oplys om mulighed for aftensmad på arbejdsdage

Vi bestiller de nødvendige sten/grus og maling i Silvan (til levering) til arbejdsdagen på næste bestyrelsesmøde den 17.august.2016, som afholdes hos Mathias.