Installation af stikledningsanlæg – del 2

Hej alle,

Lidt information omkring den nye TV-installation:

Afbrydelse af det gamle signal

 • Som angivet på opslagstavlen i opgangene, så blev det gamle signal slukket pr. 29. november.
 • Efter henvendelse er Dansk Kabel TV blevet spurgt om man har kunne genetablere det gamle signal indtil installation af individuelle løsninger var færdiggjort, men Dansk Kabel TV svarede at de ikke kan genetablere forbindelsen. De tilbyder 15m forlængerledning indtil individuelle løsninger er færdiggjort. Kontakt venligst bestyrelsen, hvis det ønskes.

Ændring af pakkevalg

 • Der vil i løbet af de kommende uger komme en ”pakkevalgsperiode”, hvor I vil få flere oplysninger om priserne på TV-pakkerne og eventuelle tilvalgsservices.
 • Ønsker man ændringer efter denne periode gives besked til bestyrelsen.

Betaling

 • Hvis man fortsat er tilknyttet YouSee vil man betale grundpakken igennem ejerforeningen, mens merydelser (eksempelvis mellem- eller fuldpakke, YouSee TV-boks m.v.) betales særskilt direkte til YouSee.

Installation

 • Spørgsmål til stikledningsinstallationen bedes henvendes til installatøren, Morten, på tlf 29211195 (kl 8-10)

Installation af stikledningsanlæg

Hej,

Som det fremgår af mødereferatet fra bestyrelsesmødet d. 24. oktober, så ville Dansk Kabel TV påbegynde arbejdet med installation af stikledningsanlæg i uge 44 eller 45. Det betyder konkret, at vi selv kan vælge TV-pakker hos YouSee fremadrettet og ikke er tvunget til fuldpakken som vi er i dag.

De har nu påbegyndt arbejdet i kælder og trappeopgang, hvilket betyder at de snart vil skulle føre forbindelsen ind i lejlighederne. Det kræver naturligvis at man kan stille en nøgle til rådighed for teknikerne. De vil give 3 dages varsel (står også i vedhæftet referat). De vil foretage alle installationer på én dag, så det er vigtigt at man kan lukke dem ind eller stille nøgle til rådighed på anden vis. Jeg antager at installationen ind til de enkelte lejligheder sker i uge 46, men jeg ved det ikke med sikkerhed andet end at vi er blevet lovet 3 dages varsel.

Hvad tilslutning angår, så har bestyrelsen fået som tilbud at installationen er gratis. Dog vil der kun trækkes en ledning ind til væggen nærmest opgangen og maksimalt 5 meter ind i lejligheden. Jeg vedhæfter også et dokument med ‘spørgsmål og svar’ fra bestyrelsen som illustrerer et sted hvor flere af os har stik i dag. Såfremt teknikerne vurdere at installation ikke ligger indenfor disse rammer, eksempelvis ved installation til flere stik/rum eller kabeltræk udover 5m, så vil man skulle betale for en individuel løsning. Det er svært at sige hvad det vil koste, men I kan se priseksempler i ‘spørgsmål og svar’ dokumentet.

Hvis I har spørgsmål så send endelig til rk@rasmuskristensen.com, så skal jeg nok videresende dem til kontaktpersonen, Michael.

Mvh,

Rasmus

Spørgsmål fra bestyrelsen vedr stikledningsanlæg

Referat Opstarts møde Henrik Ibsensvej 7-9

Referat af bestyrelsesmøde den 17. august 2016

Mødereferat fra bestyrelsesmøde den 17. august 2016

Deltager: Frederik Cordes (nr.9, 4.th.), Mathias Haich Bek (nr.9, 1.tv.), Ida Boe Rasmussen (nr.7, 2.th.) og Nicolas Oldrup (nr.9, 4.tv.).

Fraværende: Lea (nr.7, 2.tv.).

Afholdt hos Mathias Haich Bek kl. 18:00.

Dagsorden:

 1. Opfølgning på skader på ejendommen
  • Ejerforeningen har brugt ca. kr. 38.000 på vedligeholdelse, men der er kun budgetteret med ca. kr. 33.000.
  • Bestyrelsen retter bl.a. i den forbindelse henvendelse til Jens Arentoft ejd. adm. for at få deres vurdering af, hvor meget de vurderer fællesudgifterne bør stige, for at ejerforenignen vil være dækket ind overfor uforudsete udgifter.
  • Jens Arentoft gjorde på seneste generalforsamling i foråret 2015 opmærksom på, at de vurderer, at vi bør sætte mere til side til uforudsete udgifter.
 2. Status på arbejdsgruppe trapperenovering
  • Mathias og Lea påbegynder arbejdet med at indhente nye tilbud på opgangsrenovering. Der vil blive indhentet 3 slags tilbud indeholdende henholdsvis:
  • 1. Istandsættelse og maling,
  • 2. Istandsættelse, maling, og ny gulvbelægning,
  • 3. Istandsættelse, maling, ny gulvbelægning og nye vinduer.
 3. Status på YouSee og tv-pakke
  • I dag er ejerforeningen tilmeldt som én enhed hos YouSee og ejerforeningen har den store tv-pakke. Det går udover beboere, som ikke vil have den store tv-pakke (også den dyreste tv-pakke). Vi undersøger. om ikke det er muligt at lave en ny aftale med YouSee, hvor hver enkelt lejlighed selv kan vælge hvilken tv-pakke de har. Mathias har haft kontakt til YouSee, som ikke i første omgang var særlig samarbejdsvillige. Mathias fortsætter forhandlingen med YouSee og indhenter tilbud fra andre leverandører.
 4. Status på rengøring
  • Ejerforeningen har indgået en ny serviceaftale med firmaet Gårdmand Bjørn.
 5. Brandalarmer i opgang nr.7
  • I forlængelse af seneste bestyrelsesmøde har Nicolas tjekket samtlige brandalarmer på bagtrappen i nr. 7 og nr. 9. Her konstaterede han, at der manglede brandalarmer ved nr. 9 i stuen, nr. 7 i stuen og ved nr. 7 på 2. sal. Der er nu indkøbt nye brandalarmer og opsat de pågældende steder.
 6. Arbejdsdag
  • Arbejdsdagen afholdes søndag den 2. oktober 2016.
  • For dem der ikke kan deltage, er det ikke muligt at aftale erstatningsdage.
  • Opgave liste til arbejdsdagen: Træbeskyttelse til plankeværk, træbeskyttelse til legetårn, beskæring af haven, leje af trailer til fjernelse af hårde hvidevarer, hovedrengøring på tørreloft, flytte gyngestativ, træbeskyttelse og maling af sand, borde/bænkesæt
 7. Evt.
  • Ikke noget nyt.

Referat af bestyrelsesmøde d. 14. juni 2016

Mødereferat fra bestyrelsesmøde den 14.juni 2016

Deltager: Frederik Cordes (nr.9, 4.th.), Mathias Haichbek (nr.9, 1.tv.), Ida Boe Rasmussen (nr.7, 2.th.) og Nicolas Oldrup (nr.9, 4.tv.).

Fraværende: Lea (nr.7, 2.tv.).

Afholdt hos Nicolas Oldrup kl. 20:00.

Dagsorden:

 1. Opfølgning på skader på ejendommen
  • Brønden under nr.9, stuen th. er udbedret af Lyngholm og regning for dette er ca. kr.42.000. Det er ved nærmere undersøgelse af Ida konstateret at ejerforeningens ejendomsforsikring, Alm. Brand dækker ca. kr.17.000 af den samlede regning.
  • Fugtskaden er udbedret af nabo nr.5.
 2. Status på arbejdsgruppe trapperenovering
  • Mathias er ved at sætte sig ind i de to tilbud, som er indhentet og næste skridt er at hente yderligere tilbud og få optimeret/forbedret de to som allerede er indhentet, da Bestyrelsen synes de er dyre.
 3. Status på TDC og tv-pakke
  •  I dag er ejerforeningen tilmeldt som én enhed hos TDC og ejerforeningen har den store tv-pakke. Det går udover beboere, som ikke vil have den store tv-pakke (også den dyreste tv-pakke). Mathias vil undersøge om ikke det er muligt at lave en ny aftale med TDC, hvor hver enkelt lejlighed selv kan vælge hvilken tv-pakke de har.
 4. Status på rengøring
  • SSG har opgivet at opkræve tillægget på ca. kr. 8.000, som de ellers gjorde gældende, da Bestyrelsen opsagde samarbejdet. Samarbejdet ophører den 1.8.2016.
  • Bestyrelsen skal have fundet et nyt rengøringsfirma inden den 1.7.2016. Til at beskrive ejerforeningens behov tages udgangspunkt i den eksisterende arbejdsbeskrivelse udarbejdet af SSG. Dog skal vi have tilføjet at loftrummet skal støvsuges en gang om året. Det er aftalt at Matias indhenter 3-4 tilbud. Evt. sendes 10 mails til 10 udvalgte rengøringsfirmaer og lave et ”åbent hus” hvor de kan komme og se ejendommen og derefter afgive bud. Nicolas deltager gerne og hjælper hvor der er behov herom.
 5. Brandalarmer i opgang nr.7
  • Nicolas har tjekket brandalarmerne på bagtrappen i nr.9 og de fungerer fint.  Det var ikke dem alle sammen, som hang, hvor de skulle, flere lå i vinduet. Der er ikke nogen i Bestyrelsen som har set eller bemærket, at der er nogle stikkontakter, som slår gnister, når man trykker på dem.
   Det er aftalt at Nicolas tjekker opgang nr.7 på samme måde som nr. 9. og bestiller nye brandalarmer, hvis der er nogle defekte. Endvidere er det aftalt, at hvis der er mange brandalarmer der ikke hænger korrekt, at de sættes op til arbejdsdagen den 27. august.
 6. Evt.      find en erstatningsdag for arbejdsdagen den 1.oktober 2016
  • Det var en enig bestyrelse der flyttede arbejdsdagen fra den 1.oktober til den 27.august.
 7. Evt.
  • I storskraldsrummet er der tre køleskabe, disse kan ikke komme i småt brandbart. Det er ikke meningen af storskraldrummet skal fyldes med andet end småt brandbart. Ida laver et skilt omkring småt brandbart og ingen hårde hvidevarer.
  • Endvidere er der otte bildæk i kælderen – Ida laver et skilt i forsøg på at finde ejermanden. Ellers smides dækkene ud.
  • I kælderen er der mange gamle vinduer, Nicolas kender nogen som muligvis gerne vil afhente dem gratis, dette har bestyrelsen godkendt.
  • Opgaveliste til arbejdsdag:
 • Grus til at fylde i graven
 • Træbeskyttelse til plankeværket
 • Træbeskyttelse til legetårn
 • Småbeskæring af haven
 • Leje af trailer til fjernelse af hårde hvidevarer
 • Hovedrengøring på tørreloft
 • Flytte gyngestativ
 • Træbeskyttelse og maling af sand, borde/bænkesæt
 • Velkomstbrev til nye beboere tilrettes af Nicolas  og sendes rundt til godkendelse i bestyrelsen. Der var følgende rettelser:
 • Skriv beboere i stedet for medlem – så vi også får lejerne med
 • Barnevogne på fortrappen er det eneste der må være (ikke cykler og løbehjul ) og postvæsnet skal kunne komme til postkasserne.
 • Oplys om mulighed for aftensmad på arbejdsdage

Vi bestiller de nødvendige sten/grus og maling i Silvan (til levering) til arbejdsdagen på næste bestyrelsesmøde den 17.august.2016, som afholdes hos Mathias.