Installation af stikledningsanlæg – del 2

Hej alle,

Lidt information omkring den nye TV-installation:

Afbrydelse af det gamle signal

 • Som angivet på opslagstavlen i opgangene, så blev det gamle signal slukket pr. 29. november.
 • Efter henvendelse er Dansk Kabel TV blevet spurgt om man har kunne genetablere det gamle signal indtil installation af individuelle løsninger var færdiggjort, men Dansk Kabel TV svarede at de ikke kan genetablere forbindelsen. De tilbyder 15m forlængerledning indtil individuelle løsninger er færdiggjort. Kontakt venligst bestyrelsen, hvis det ønskes.

Ændring af pakkevalg

 • Der vil i løbet af de kommende uger komme en ”pakkevalgsperiode”, hvor I vil få flere oplysninger om priserne på TV-pakkerne og eventuelle tilvalgsservices.
 • Ønsker man ændringer efter denne periode gives besked til bestyrelsen.

Betaling

 • Hvis man fortsat er tilknyttet YouSee vil man betale grundpakken igennem ejerforeningen, mens merydelser (eksempelvis mellem- eller fuldpakke, YouSee TV-boks m.v.) betales særskilt direkte til YouSee.

Installation

 • Spørgsmål til stikledningsinstallationen bedes henvendes til installatøren, Morten, på tlf 29211195 (kl 8-10)

Installation af stikledningsanlæg

Hej,

Som det fremgår af mødereferatet fra bestyrelsesmødet d. 24. oktober, så ville Dansk Kabel TV påbegynde arbejdet med installation af stikledningsanlæg i uge 44 eller 45. Det betyder konkret, at vi selv kan vælge TV-pakker hos YouSee fremadrettet og ikke er tvunget til fuldpakken som vi er i dag.

De har nu påbegyndt arbejdet i kælder og trappeopgang, hvilket betyder at de snart vil skulle føre forbindelsen ind i lejlighederne. Det kræver naturligvis at man kan stille en nøgle til rådighed for teknikerne. De vil give 3 dages varsel (står også i vedhæftet referat). De vil foretage alle installationer på én dag, så det er vigtigt at man kan lukke dem ind eller stille nøgle til rådighed på anden vis. Jeg antager at installationen ind til de enkelte lejligheder sker i uge 46, men jeg ved det ikke med sikkerhed andet end at vi er blevet lovet 3 dages varsel.

Hvad tilslutning angår, så har bestyrelsen fået som tilbud at installationen er gratis. Dog vil der kun trækkes en ledning ind til væggen nærmest opgangen og maksimalt 5 meter ind i lejligheden. Jeg vedhæfter også et dokument med ‘spørgsmål og svar’ fra bestyrelsen som illustrerer et sted hvor flere af os har stik i dag. Såfremt teknikerne vurdere at installation ikke ligger indenfor disse rammer, eksempelvis ved installation til flere stik/rum eller kabeltræk udover 5m, så vil man skulle betale for en individuel løsning. Det er svært at sige hvad det vil koste, men I kan se priseksempler i ‘spørgsmål og svar’ dokumentet.

Hvis I har spørgsmål så send endelig til rk@rasmuskristensen.com, så skal jeg nok videresende dem til kontaktpersonen, Michael.

Mvh,

Rasmus

Spørgsmål fra bestyrelsen vedr stikledningsanlæg

Referat Opstarts møde Henrik Ibsensvej 7-9

Referat af bestyrelsesmøde den 17. august 2016

Mødereferat fra bestyrelsesmøde den 17. august 2016

Deltager: Frederik Cordes (nr.9, 4.th.), Mathias Haich Bek (nr.9, 1.tv.), Ida Boe Rasmussen (nr.7, 2.th.) og Nicolas Oldrup (nr.9, 4.tv.).

Fraværende: Lea (nr.7, 2.tv.).

Afholdt hos Mathias Haich Bek kl. 18:00.

Dagsorden:

 1. Opfølgning på skader på ejendommen
  • Ejerforeningen har brugt ca. kr. 38.000 på vedligeholdelse, men der er kun budgetteret med ca. kr. 33.000.
  • Bestyrelsen retter bl.a. i den forbindelse henvendelse til Jens Arentoft ejd. adm. for at få deres vurdering af, hvor meget de vurderer fællesudgifterne bør stige, for at ejerforenignen vil være dækket ind overfor uforudsete udgifter.
  • Jens Arentoft gjorde på seneste generalforsamling i foråret 2015 opmærksom på, at de vurderer, at vi bør sætte mere til side til uforudsete udgifter.
 2. Status på arbejdsgruppe trapperenovering
  • Mathias og Lea påbegynder arbejdet med at indhente nye tilbud på opgangsrenovering. Der vil blive indhentet 3 slags tilbud indeholdende henholdsvis:
  • 1. Istandsættelse og maling,
  • 2. Istandsættelse, maling, og ny gulvbelægning,
  • 3. Istandsættelse, maling, ny gulvbelægning og nye vinduer.
 3. Status på YouSee og tv-pakke
  • I dag er ejerforeningen tilmeldt som én enhed hos YouSee og ejerforeningen har den store tv-pakke. Det går udover beboere, som ikke vil have den store tv-pakke (også den dyreste tv-pakke). Vi undersøger. om ikke det er muligt at lave en ny aftale med YouSee, hvor hver enkelt lejlighed selv kan vælge hvilken tv-pakke de har. Mathias har haft kontakt til YouSee, som ikke i første omgang var særlig samarbejdsvillige. Mathias fortsætter forhandlingen med YouSee og indhenter tilbud fra andre leverandører.
 4. Status på rengøring
  • Ejerforeningen har indgået en ny serviceaftale med firmaet Gårdmand Bjørn.
 5. Brandalarmer i opgang nr.7
  • I forlængelse af seneste bestyrelsesmøde har Nicolas tjekket samtlige brandalarmer på bagtrappen i nr. 7 og nr. 9. Her konstaterede han, at der manglede brandalarmer ved nr. 9 i stuen, nr. 7 i stuen og ved nr. 7 på 2. sal. Der er nu indkøbt nye brandalarmer og opsat de pågældende steder.
 6. Arbejdsdag
  • Arbejdsdagen afholdes søndag den 2. oktober 2016.
  • For dem der ikke kan deltage, er det ikke muligt at aftale erstatningsdage.
  • Opgave liste til arbejdsdagen: Træbeskyttelse til plankeværk, træbeskyttelse til legetårn, beskæring af haven, leje af trailer til fjernelse af hårde hvidevarer, hovedrengøring på tørreloft, flytte gyngestativ, træbeskyttelse og maling af sand, borde/bænkesæt
 7. Evt.
  • Ikke noget nyt.